Rechten op foto’s

De Stichting Historisch Oudorp wil voorkomen dat materiaal vallende onder copyrights zonder toestemming wordt gepubliceerd. Bij voorgenomen gebruik van beeldmateriaal doen wij ons best mogelijke rechthebbenden op te sporen om ongeoorloofd gebruik te voorkomen. Heeft gebruik plaatsgevonden dan verzoeken wij rechthebbenden met bezwaren contact met ons op te nemen opdat wij alsnog de goedkeuring kunnen krijgen voor het gebruik, danwel het beeldmateriaal kunnen verwijderen, of toekomstig gebruik kunnen vermijden.
foto Oudorperpolder 1968 door Henk Dogger
foto Oudorperpolder 1968 door Henk Dogger
St Josephschool