Nieuwe archiefstukken openbaar over de Tweede Wereldoorlog

Ieder jaar in januari worden nieuwe archiefstukken openbaar. In 2022 betreft het onder meer veel stukken over het einde van de Tweede Wereldoorlog die eerder niet, of alleen onder bepaalde voorwaarden, konden worden geraadpleegd. Nu zijn die door iedereen in te zien.

Daaronder is materiaal over het lidmaatschap van de NSB en over collaboratie. Zoals een kopie-lijst van NSB-leden in het archief van de gemeente Texel, en correspondentie over getuigenverklaringen over de moord op tien Texelaars door de Duitse bezetter, op 6 april 1945. Uit het Alkmaarse politiearchief komt een dossier beschikbaar over een politieagent die in 1944 moest onderduiken omdat hij het verzet had geholpen, en die na de oorlog zijn achterstallige loon alsnog probeerde te krijgen. En uit het archief van de gemeente Den Helder worden stukken openbaar over de zogeheten sabotagedienst die de Duitse bezetter in 1943 instelde om sabotage tegen te gaan, en over de Nederlanders die voor die Duitse dienst werkten. Meer hierover is te lezen op de website van het Regionaal Archief: www.bit.ly/archiefopenbaar.  

Deze en nog veel meer openbaar geworden archiefstukken zijn zodra de coronamaatregelen dat toelaten op te vragen voor inzage in de studiezaal van het Regionaal Archief. Op dit moment is het archief alleen bij spoedgevallen (op afspraak) te bezoeken. 

De foto’s gaan over de behandeling van de onderduikende politie en een brief van het Rode Kruis