Lezing over de Oudorperhout op 26 jan om 10:00u

Beste vrienden van Stichting Historisch Oudorpen Stichting Oudorperhout,

Voor het nieuwe jaar hebben wij gezamenlijk het plan opgevat weer een lezing te organiseren over de Oudorperhout. Voor de meeste onder ons is de Oudorperhout – naast een historisch interessant gebied – een bijzonder natuurgebied waar we geregeld wandelen, genieten van weidevogels tijdens de broedtijd zoals grutto, tureluur, kievit of ons hondje uitlaten. Steeds meer mensen weten het gebied te waarderen. Wij hebben twee sprekers uitgenodigd die ons zowel over de ontstaansgeschiedenis als over de geheimen van de polder als historische hotspot nieuwe dingen kunnen vertellen. Wij nodigen u hiervoor graag uit op:

Vrijdag, 26 januari 2024 om 10.00 uur in de Oever.

De 2 sprekers:

Cor Koning
Cor vervulde een leidende rol in het verzet toen de Oudorperpolder in de jaren 60 en 70 bestemd leek voor stedelijke uitbreiding van de “grote” stad (zoals een weg recht door het gebied naar Station Noord).

Nancy de Jong
Nancy hoeft nauwelijks introductie. Nancy doet al jaren onderzoek naar de geheimen van onze polder en iedere keer ontdekt zij weer een stukje van de puzzel. Onlangs is nog met drones van het lab van de Universiteit van Amsterdam over het gebied gevlogen. Nancy hoopt over de uitkomsten hiervan en andere dingen weer iets bijzonders te melden.

De entree is voor donateurs gratis; voor niet-donateurs € 3,–. Koffie en thee is gratis.
Wij stellen het op prijs uw aanmelding vóór 15 januari a.s. te ontvangen op email:

jos.mak@stichtingoudorperhout.nl of
joop@duinmeijer.net.

We rekenen graag op uw komst.