Onderwerpen die tot dusver zijn verschenen in De Kronieken 
 
Onderwerp   Auteur Jaar Jrg. Blz.
Aanhouder wint Al duurt het eeuwen:Alkmaar zal zegevieren Stierp-Impink Anny 2008 3 19
Alkmaar en de dorpen in de omgeving   Veen  van der Freek 2011 6 20
Ambachtsmolen Hoe een molen gered werd door de oorlog Bijman Fabian 2006 1 31
Annexatie van Aldenthorf   Kok.J.H. 2006 1 10
Archeologisch onderzoek bij de Lauwershof   Bitter.Peter 2009 4 37
Archeologische vondsten bij de Lauwershof   Bitter Peter 2011 6 36
Archeologische vondsten in Oudorp   Bitter Peter, Veen van der Freek 2012 7 38
Bestuur Stichting Historisch Oudorp   Redactie 2007 2 46
Bierbrouwersfamilie Heineken Conflict in 1573 over de verkoop van bier Bakker Jan 2006 1 9
Bijzondere woningen in Oudorp   Hooff van Martin 2013 8 44
Boerderij aan Munnikenweg nummer acht   Hooff van Martin 2011 6 13
Boomlust   Duinmeijer Joop 2013 8 7
Brandspuithuisje   Koning Henk 2011 6 9
Brandweer in Oudorp   Duinmeijer Joop 2008 3 7
Burgemeester Bos Een ambt van vader op zoon Groot Peter 2010 5 34
Buurtschap Jan Boyes (Buyes)   Stiep Anny    (Veen Freek) 2006 1 32
Caerte van Schermeer   Veen  van der Freek 2012 7 8
Charlene de Carvalho-Heineken Ambachtsvrouw van Heerlijkheid Oudorp Redactie 2011 6 44
Charlene de Carvalho-Heineken De ambachtsvrouw van Oudorp Groot Peter 2012 7 31
De aanval van Alkmaar op Oudorps grondgebied In de jaren '30 Veel Dick 2013 8 13
De Omval Een (on)belangrijk gebied Veen van Piet 2011 6 25
Dirk Oudes Een Oudorper schilder en klokkenmaker Wigcheren van Pieter 2006 1 42
Doorstart van een dorpsclub 70 jaar Kolping Boys Groot Peter 2009 4 43
Driekwart eeuw dorpstoneel Tot Oudorp's plezier Giling Jan /Groot Peter 2006 1 12
Een gedenkwaardige dag in Oudorp 30 september 1799 Stierp-Impink Anny 2012 7 19
En dan nog dit…. Verdwenen boerderijen Veen van der Freek  2008 3 41
Geschiedenis van de Terp   Udema Tammo /Veen v.d. Freek 2006 1 35
Gezellenvereniging St.Joseph in Oudorp In de jaren '30 Veel Dick 2013 8 30
God's harem Honderd jaar St.Josephschool Tromp-Bos Gretha 2008 3 34
Graven in het verleden Op zoek naar Cor Groothuizen  Groothuizen Jan 2010 5 15
H.Hart Beeld   Koning Henk 2010 5 8
Halvemaansbrug   Geus.J.P. 2009 4 16
Handel en wandel in Oudorp - vroeger en nu   Tromp-Bos Gretha 2013 8 38
Heerlijkheid Oudorp en de familie Heineken   Wigcheren van Pieter 2009 4 21
Heinekenpapieren   Wigcheren van Pieter 2008 3 27
Herinneringen aan voetbalvereniging de Randers   Vethaak.J.J. 2009 4 24
Historie Oudorps schoolvoetbal, van 1971 tot 1995 Uit het fotoalbum van Oudorps schoolvoetbal Giling Jan, Venneker Cor, Veel Dick 2011 6 31
Honderd jaar Sint Josephschool     2007 2 37
Horeca in Oudorp Vooraankondiging Groot Peter 2012 7 45
IJsbaan  De Quint Oudorpse ijsbaan in de jaren '30 Veel Dick 2010 5 30
IJspret Omval   Redactie 2011 6 29
In Memoriam Pieter van Wigcheren Groot Peter 2010 5 7
In naaam van Oranje Oudorp na Alkmar's ontzet platgebrand Groot Peter 2009 4 7
In Oudorp herleefde kasteel de Middelburg   Veen  van der Freek 2012 7 32
Kanalisatie   Groot Peter 2010 5 22
Kasteel de Nieuwburg   Veen  van der Freek 2007 2 34
Kasteel Middelburg   Veen  van der Freek 2011 6 38
Katholiek thuisfront in Oudorp   Stierp-Impink Anny 2009 4 33
Katholieke Vrouwenbond Oudorp-St Pancras Molenaar-Bijpost Jo 2010 5 20
Kė je 't nag ?   Broers IJsbrand 2007 2 40
Kermis in Oudorp   Tromp-Bos Gretha 2013 8 36
Klooster in Oudorp   Veen  van der Freek 2009 4 11
Laatste raadsvergadering Oudorp definitief geannexeerd door Alkmaar Redactie 2011 6 8
Legendarische Kees Stet   Groot Peter 2007 2 24
Leve  vrij Oudorp   Verkerke.Cees 2009 4 45
Loflied op Oudorp   Tromp-Bos Gretha 2007 2 27
Molen A van de Zes Wielen gelegen te Oudorp   Boot L.H, Hooikammer J 2011 6 42
Muziekvereniging in de 50er jaren Een Oproep Redactie 2011 6 19
Naam Oudorp   Udema Tammo 2010 5 24
Nieuw gemeentehuis   Kok.J.H. 2007 2 8
Notaris uit Amsterdam stelt godsdienstvrijheid veilig Hoeksema Frits 2011 6 22
Oetelappers   Duinmeijer Joop 2009 4 18
Oldeburgh veertig jaar in het hart van Oudorp   Verhagen.P.C. 2007 2 28
Onze jongens in Indiē   Moel de Jan 2009 4 26
Oorlog in Oudorp Razzia aan de Zes Wielen Groot Peter 2012 7 11
Oorlogswacht bij Welgelegen Verslag van reserve.kapitein G.Dorré  22 mei 1940 Hooff van Martin 2013 8 28
Op zoek naar de Middelburg(her) De Middelburg tot leven brengen Reus Adrie, Veen  van der Freek 2011 6 45
Openbare lagere school   Veel Dick 2009 4 14
Oproep voor Oudorps beeldmateriaal   Redactie 2007 2 6
Oudorp en de omringdijk   Broers IJsbrand 2006 1 28
Oudorp is de bakermat van godsdienstvrijheid   Hoeksema Frits 2007 2 14
Oudorp, een dorp in de stad   Bruinooge.P.M. 2008 3 30
Oudorp, een waddeneiland ? Oudorp op grens kuststrook,Westfriesland Vriend Lia 2012 7 28
Oudorper landpad   Veel Dick 2008 3 14
Oudorps vroegste geschiedenis   Cordfunke E.H.P. 2012 7 21
Oudorpse jongen een damwonder   Koning Henk 2012 7 10
Oudorpse woningbouwvereniging Sint Willibrordus in groter geheel Wigcheren van Pieter 2007 2 17
Prent van Oud(d)orp   Groot Peter 2012 7 26
Prent van Oudorp   Wijbenga Berend 2011 6 18
Religieus erfgoed Algemeen in Nederland en Oudorp in het bijzonder Udema Tammo 2013 8 8
Restauratie poort van het RK kerkhof te Oudorp Domus Dei et porta Caeli Stierp-Impink Anny 2011 6 10
Roode Hert   Groot Peter 2008 3 36
Rooms-katholieke kerk in Oudorp Deel 1 Smit Ton / Stierp-Impink Anny 2009 4 29
Rooms-katholieke kerk in Oudorp Deel 2: Tijdens en na de Reformatie Smit Ton / Stierp-Impink Anny 2010 5 25
Schaatsen en SCHAATSEN   Hooff van Martin 2012 7 36
Scheuring of kleuring Het dilemma van Alkmaar Hoeksema Frits 2006 1 16
Schoenmakers in de Admiraal 50 jaar bewoners van molen E Groot Peter / Reus Gerard 2007 2 12
Sint Josephgezellenvereniging Vooraankondiging Veel Dick 2012 7 46
Sloop bleef rijke Oudorper stolp bespaard   Dekker Ed 2008 3 24
Speeltuin De Wieken 1969 - 1976 Veel Dick 2012 7 40
Speeltuinvereniging Ons Kinder Belang 40 jaar aan de Munikkenweg Veel Dick 2009 4 38
St.Joseph kleuterschool  1951 - 1952 Foto   2013 8 24
Station Zes Wielen   Lefering C. 2012 7 18
Steenovens nabij Oudorp   Veel Dick 2007 2 32
Tafeltennisvereniging   Veel Dick 2008 3 16
Tocht door Oudorp Excursie in groene maand Ramakers Jessica 2007 2 10
Torenburg  Kasteel Veen  van der Freek 2010 5 9
Van Kraspolder tot Ooievaarsnest   Duinmeijer Joop 2013 8 34
Van Oldendorp naar Oudorp Een driemanschap en een predikant Hoeksema Frits 2008 3 38
Van Oude Geestrug tot Past.H.C.Maatstraat   Stierp-Impink Anny 2007 2 44
Van vrijstad,vrijstaat en vrijheid van godsdienst Oudorp bakermat godsdienstvrijheid Hoeksema Frits 2009 4 41
Vergane Oudorpse voetbalglorie   Veel Dick 2006 1 19
Verhaal van de beatbunker   Baar van Jan 2008 3 20
Verzetsgoep Oudorp In gesprek met… Gerrit Jongebloed Moel de Jan 2006 1 40
Vogel schrijft geschiedenis Baltimoretroepiaal Uit media 2010 5 14
Voorwoord   Groot Peter 2010 5 6
Voorwoord Het gezicht is veranderd, maar niet het karakter Groot Peter 2011 6 6
Voorwoord   Groot Peter 2006 1 7
Voorwoord Onder een gelukkig gesternte geboren Groot Peter 2007 2 7
Voorwoord Oudorp staat weer op de kaart Groot Peter 2009 4 6
Voorwoord Trots op Oudorp en trots op West-Friesland Groot Peter 2012 7 6
Voorwoord   Hooff van Martin 2013 8 6
Voorwoord van de voorzitter Wie wat bewaart die heeft wat Groot Peter 2008 3 6
Vuilophaaldienst  KOS Oudorp,Koedijk en St.Pancras:gezamenlijk ophalen Hooff van Martin 2013 8 18
Waar is deze foto genomen ? Mooiste plekjes in Oudorp Veen  van der Freek 2010 5 36
West - Friese Omringdijk   Visser de Henk 2013 8 26
Winter in de Nollen De strenge winter van 1963 Groot Peter 2012 7 16
Zichtlijnen of doorkijkjes   Hooff van Martin 2013 8 40


 

 
  Wordt nu begunstiger van de Stichting Historisch Oudorp v.a. € 10,00 per jaar