• De Kroniek van Oudorp

    9 juni 2019
  • De 14e Kroniek is klaar! Het is een zeer goed gevulde uitgave. Maar liefst dertien schrijvers hebben gezorgd voor evenzoveel artikelen. Dat brengt met zich mee dat over uiteenlopende onderwerpen is geschreven. De Stichting prijst zich gelukkig met de vele gastschrijvers die, vanuit hun betrokkenheid en deskundigheid, de Kroniek vullen en kwalitatief op een hoog peil houden.

    Jammer genoeg moest ook nu weer een in memoriam worden opgenomen in de Kroniek. Na het overlijden van Adrie Reus in 2017, moesten wij in 2018 afscheid nemen van Annie Stierp-Impink. Zij was medeoprichter van de Stichting in 2005 en bestuurslid tot 2012. Het onderzoeken en beschrijven van de geschiedenis van haar familie en van Oudorp en omstreken was haar passie.

    Vanaf 8 juni zijn de kronieken te koop bij De Spar en Techador Margits Vivant aan het Nyenburgh in Oudorp. Bij donateurs wordt de Kroniek thuisbezorgd als de bijdrage over 2019 is ontvangen. (NL21RABO0114995699 t.n.v. van Stichting Historisch Oudorp, onder vermelding van bijdrage SHO 2019