De Kroniek van Oudorp 2023 komt eraan!

Deze week gaan de teksten en foto’s naar de drukker. In de derde week van juni arriveren de dozen met kronieken in Oudorp, dus wij zijn nu de enveloppen voor de donateurs aan het schrijven.

Hebben wij van u de jaarlijkse bijdrage van (tenminste) € 12,50 al ontvangen, dan vindt u kort na 24 juni de kroniek in de brievenbus. 

Als u niet in Alkmaar of in de gemeenten rondom Alkmaar woont, vragen wij u € 3,50 extra over te maken voor de verzendkosten

Bent u nog niet in de gelegenheid geweest de contributie te voldoen betalen dan verzoeken wij u dat op korte termijn te willen doen. 

Het banknummer is NL 21 RABO 0114 9956 99, graag vermelden “bijdrage 2023”. 

Nu al wensen wij u veel plezier met de verhalen over de Oudorpse geschiedenis.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Historisch Oudorp