Beschermvrouwe

Mevrouw
Charlene de Carvalho-Heineken
ambachtsvrouwe van heerlijkheid Oudorp, beschermvrouw van de Stichting Historisch Oudorp