• De stichting zou het beheer willen voeren over zaken (voorwerpen) die voor het behoud en bewaren van de historie van belang worden geacht. Wij roepen u daarom op u aan te melden als donateur van Stichting Historisch Oudorp.

  Als begunstiger ontvangt u jaarlijks het blad 'De Kroniek van Oudorp' en steunt u de vastlegging van en verder onderzoek naar de geschiedenis van het dorp.
  Uw bijdrage bedraagt minimaal € 10,00 per jaar. Betaling van het bedrag zal plaatsvinden door middel van een incassomachtiging die na aanmelding van ons ontvangt. Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier.

  Wit u geïnformeerd blijven over nieuwsupdates dan kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Het aanmeldformulier treft u aan in de 'voet' van deze pagina.

 • ANBI Status

  Sinds 1 januari 2010 staat de Stichting op de lijst met goede doelen, de ANBI, (Algemeen Nut Beogende Instellingen) onder nummer 814872761.
  Die lijst is opgesteld door de Belastingdienst. De Stichting Historisch Oudorp heeft dus een ANBI-status; dat betekent dat de stichting een volwassen en eerlijke instelling is met een transparante organisatie. De belastingdienst erkent dat alle legaten, sponsorgelden en donaties voor 100% worden besteed aan de doelstelling van de stichting.

 • Sponsoren en donateurs

  De stichting is afhankelijk van vrijwilligers en van uw giften en donaties om haar doelen te kunnen verwezenlijken. Alles wat we doen kost geld. Vrijwilligers lijken wel gratis, maar ze moeten zo nu en dan ook ‘beloond’ worden. Zonder donateurs en sponsors en donoren kan de Stichting niet bestaan.
  Met de ANBI-status zijn alle giften aan de Stichting vanaf heden aftrekbaar voor de belasting. Dus: hoe meer u geeft, hoe meer kunt u aftrekken! Is uw interesse gewekt? wilt u meer lezen over de ANBI status? dan verwijzen wij u naar: www.anbi.nl/anbi-goede-doelen