Begunstigers

De stichting zou het beheer willen voeren over zaken (voorwerpen) die voor het behoud en bewaren van de historie van belang worden geacht. Wij roepen u daarom op u aan te melden als donateur van Stichting Historisch Oudorp.

Als begunstiger ontvangt u jaarlijks het blad ‘De Kroniek van Oudorp’ en steunt u de vastlegging van en verder onderzoek naar de geschiedenis van het dorp.
Uw bijdrage bedraagt minimaal € 12,50 per jaar.
Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Sponsoren en donateurs

De stichting is afhankelijk van vrijwilligers en van uw giften en donaties om haar doelen te kunnen verwezenlijken. Zonder donateurs en sponsors en donoren kan de Stichting niet bestaan.
Met de ANBI-status zijn alle giften aan de Stichting aftrekbaar voor de belasting. Wilt u meer lezen over de ANBI status? dan verwijzen wij u naar: https://anbi.nl/belastingvoordeel/

Wordt begunstiger van Stichting Historisch Oudorp

ANBI Status

Sinds 1 januari 2010 staat de Stichting op de lijst met goede doelen, de ANBI, (Algemeen Nut Beogende Instellingen) onder nummer 814872761.
Die lijst is opgesteld door de Belastingdienst. De Stichting Historisch Oudorp heeft dus een ANBI-status; dat betekent dat de stichting een volwassen en eerlijke instelling is met een transparante organisatie. De belastingdienst erkent dat alle legaten, sponsorgelden en donaties voor 100% worden besteed aan de doelstelling van de stichting.