Begunstiger 


 

De stichting zou het beheer willen voeren over zaken (voorwerpen) die voor het behoud en bewaren van de historie van belang worden geacht.

Wij roepen u daarom op u aan te melden als donateur van Stichting Historisch Oudorp.

Als begunstiger ontvangt u jaarlijks in ieder geval het blad 'De Kroniek van Oudorp' en steunt u de vastlegging van en verder onderzoek naar de geschiedenis van het dorp.

Als u per E-mail wilt worden geďnformeerd kunt u tevens uw E-mail adres opgeven of bij udema@historischoudorp.nl

Uw bijdrage bedraagt minimaal € 10,00 per jaar. Betaling van het bedrag zal plaatsvinden door middel van een incassomachtiging die na aanmelding van ons ontvangt.

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van een formulier door hier tt klikken

  

Sinds 1 januari 2010 staat  de Stichting op de lijst met goede doelen, de ANBI, (Algemeen Nut Beogende Instellingen) onder nummer 814872761.
Die lijst is opgesteld door de Belastingdienst.

De Stichting Historisch Oudorp heeft dus een ANBI-status;
dat betekent dat de stichting een volwassen en eerlijke instelling is met een transparante organisatie.

De belastingdienst erkent dat alle legaten, sponsorgelden en donaties voor 100% worden besteed aan de doelstelling van de stichting.

 

Sponsoren en donateurs 
De stichting is afhankelijk van vrijwilligers en van uw giften en donaties om haar doelen te kunnen verwezenlijken.  Alles wat we doen kost geld.
Vrijwilligers lijken wel gratis, maar ze moeten zo nu en dan ook ‘beloond’ worden.
Zonder donateurs en sponsors en donoren kan de Stichting niet bestaan.
Met de ANBI-status zijn alle giften aan de Stichting vanaf heden aftrekbaar voor de belasting.
Dus: hoe meer u geeft, hoe meer kunt u aftrekken! 

Is uw interesse gewekt?  wilt u meer lezen over de ANBI status?  dan verwijzen wij u naar: www.anbi.nl/anbi-goede-doelen
 
Voor nadere informatie  of vragen over de Stichting Historisch Oudorp? Mail naar
info@historischoudorp.nl

 Samenvatting van Opbrengsten en Uitgaven
(weergave naar de laatst opgemaakte jaarrekening)

Opbrengsten:

Exploitatie Resultaten 2017

 

 

 

Contributies 2016

 

  545,00-

 

 

 

 

Contributies 2017

 

2.793,00-

 

 

 

 

Verkoop wandelboekjes

 

 30,00-

 

 

 

 

Verkoop kronieken

 

  724,00-

 

 

 

 

Verkoop oude kronieken

 

195,45-

 

 

 

 

Verkoop Veranderend Oudorp

 

 73,00-

 

 

 

 

Wandeling

 

20,00-

 

 

 

 

Lezingen

 

266,20-

 

 

 

 

Rente

 

 11,67-

 

 

 

 

Saldo verlies

 

 243,91-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.902,73-

 Kosten:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankkosten

 

 

 188,85

 

 

 

Software en helpdesk

 

 

 158,51

 

 

 

Hosting/domeinregistratie website 

 

 

 181,50

 

 

 

Lezingen 

 

 

 225,36

 

 

  

Drukken kroniek 

 

 

 3089,90

 

 

 

Postzegels

 

 

 156,00

 

 

 

Inbinden kronieken

 

 

 125,00

 

 

 

Advertentie TMG

 

 

 430,57

 

 

 

Overige kosten

 

 

 26,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.902,73

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  Wordt nu begunstiger van de Stichting Historisch Oudorp v.a. € 10,00 per jaar