Begunstiger 


 

De stichting zou het beheer willen voeren over zaken (voorwerpen) die voor het behoud en bewaren van de historie van belang worden geacht.

Wij roepen u daarom op u aan te melden als donateur van Stichting Historisch Oudorp.

Als begunstiger ontvangt u jaarlijks in ieder geval het blad 'De Kroniek van Oudorp' en steunt u de vastlegging van en verder onderzoek naar de geschiedenis van het dorp.

Als u per E-mail wilt worden geďnformeerd kunt u tevens uw E-mail adres opgeven of bij udema@historischoudorp.nl

Uw bijdrage bedraagt minimaal € 10,00 per jaar. Betaling van het bedrag zal plaatsvinden door middel van een incassomachtiging die na aanmelding van ons ontvangt.

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van een formulier door hier tt klikken

  

Sinds 1 januari 2010 staat  de Stichting op de lijst met goede doelen, de ANBI, (Algemeen Nut Beogende Instellingen) onder nummer 814872761.
Die lijst is opgesteld door de Belastingdienst.

De Stichting Historisch Oudorp heeft dus een ANBI-status;
dat betekent dat de stichting een volwassen en eerlijke instelling is met een transparante organisatie.

De belastingdienst erkent dat alle legaten, sponsorgelden en donaties voor 100% worden besteed aan de doelstelling van de stichting.

 

Sponsoren en donateurs 
De stichting is afhankelijk van vrijwilligers en van uw giften en donaties om haar doelen te kunnen verwezenlijken.  Alles wat we doen kost geld.
Vrijwilligers lijken wel gratis, maar ze moeten zo nu en dan ook ‘beloond’ worden.
Zonder donateurs en sponsors en donoren kan de Stichting niet bestaan.
Met de ANBI-status zijn alle giften aan de Stichting vanaf heden aftrekbaar voor de belasting.
Dus: hoe meer u geeft, hoe meer kunt u aftrekken! 

Is uw interesse gewekt?  wilt u meer lezen over de ANBI status?  dan verwijzen wij u naar: www.anbi.nl/anbi-goede-doelen
 
Voor nadere informatie  of vragen over de Stichting Historisch Oudorp? Mail naar
info@historischoudorp.nl

 Samenvatting van Opbrengsten en Uitgaven
(weergave naar de laatst opgemaakte jaarrekening)

Exploitatie Resultaten

2014

2013

   

 €

 €

 Opbrengsten:

         
 

 donaties

  1.912,50-

 

   1.828,00-

 
 

 giften

  2.000,00-

 

   2.000,00-

 
 

 subsidies

               -  

 

                -  

 
 

 Kroniek verkoop

     709,93-

 

      305,05-

 
 

 Wandelgids verkoop

     181,25-

     
 

 rente

       55,24-

 

         62,86-

 
   

 

 

 

 
           
     

  4.858,92-

 

  4.195,91-

           

 Lasten

         
 

 Kroniek inkoop

  2.725,12

 

   2.176,50

 
 

 Wandelgids inkoop

     509,42

     

  

 bank en incasso

     111,28

 

       109,24

 
 

 administratiekosten

     529,51

 

       152,55

 
 

 archiveringskosten

               -  

 

                -  

 
 

 public relations

     860,99

 

       206,88

 
 

 diversen

        29,65

 

                -  

 
 

 algemene kosten

     202,88

 

         26,64

 
   

 

 

 

 
           
     

  4.968,85

 

  2.671,81

     

 

 

 

           

 exploitatiesaldo

 

 nadelig

     109,93

 voordelig

  1.524,10-

     

 

 

 

           
  
  Wordt nu begunstiger van de Stichting Historisch Oudorp v.a. € 10,00 per jaar