ANBI-status

Sinds 1 januari 2010 is de Stichting erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Stichting is ingeschreven onder nummer 814872761.
Dat de Stichting Historisch Oudorp de anbi-status heeft, betekent dat zij als een volwassen en eerlijke instelling wordt beschouwd met een transparante organisatie.
In het kader van de gewenste openheid dienen wij ons doel en onze werkwijze toe te lichten en de bestuurssamenstelling kenbaar te maken.  Zie hiervoor de pagina’s Ons doel en Bestuur. Ook is er een verplichting de financiële situatie te beschrijven, zie onderstaande tabel.

anbi-historisch-oudorp