Aankondiging van het boek “Het Geestmerambacht van Vaar- naar Rijpolder”

Aan het woord is Agnes de Boer:  Samen met Kees de Wildt, zoon van Marie de Wildt-Tesselaar uit Kalverdijk, werk ik aan een boek over de gevolgen van de ruilverkaveling voor het leven en werk in het Geestmerambacht. In persoonlijke gesprekken vertellen bewoners, (voormalige) tuinders, keurmeesters, schuitenbouwers, bestuurders, leden van de verkavelingscommissies, aannemers en beleidsmakers hun verhaal.

Het doel is een boek over de ruilverkaveling met persoonlijke verhalen als rode draad. De verhalen zijn uniek en tegelijkertijd exemplarisch voor de geschiedenis van het Geestmerambacht: een kijkje in het leven en werk van vóór, tijdens en na de ruilverkaveling van het Rijk der Duizend Eilanden. Hoe verliep de ruilverkaveling en wat was de invloed op de economie, het dagelijks leven en welzijn en welvaart in het gebied?

Agnes de Boer
Stichting Verhalen Verbinden

Het boek van formaat 205x245x25mm is rijkelijk voorzien van foto’s. Het gaat 24,95 kosten. Er loopt nu een voorinschrijving via de penningmeester van het Langedijker Verleden . Wel bij voorkeur vóór 2 september.  De doop van het boek staat gepland op 2 oktober en voorinschrijvers kunnen het daarna afhalen bij het Regthuis in Oudkarspel. Dus voorinschrijvers met duidelijke vermelding van contactgegevens tot 2 september voor €20 via Langedijker Verleden daarna via de uitgever en de reguliere boekhandel voor € 25,00